Kinderwerker kleine groepjes

Middenbouw/bovenbouw Elke 2e en 4e zondag van de maand komen kinderen van groep 4-8 in kleine groepjes bij elkaar. In de kleine groep (3 tot 8 kinderen) willen we de kinderen: gerichte aandacht geven en hen de mogelijkheid geven te vertellen wat hen bezighoudtin groepsverband in het thema duikenmet elkaar...

Lees verder