Kinderwerker kleine groepjes

Middenbouw/bovenbouw

Elke 2e en 4e zondag van de maand komen kinderen van groep 4-8 in kleine groepjes bij elkaar.

In de kleine groep (3 tot 8 kinderen) willen we de kinderen:

 • gerichte aandacht geven en hen de mogelijkheid geven te vertellen wat hen bezighoudt
 • in groepsverband in het thema duiken
 • met elkaar ontdekken hoe we kunnen groeien in gebed. Jezus horen, zien en doen
 • stimuleren van onderlinge vriendschappen

Jouw taken

 • samen met de kinderen werken aan het lesdoel (vanuit een ‘werkboekje’)
 • je leidt gesprekken en stelt vragen aan kinderen om hen na te laten denken over het toepassen van Bijbelse principes in hun leven
 • je creëert in de kleine groep een veilige sfeer zodat kinderen relaties opbouwen met de andere kinderen en met jou
 • je hebt contact met ouders

Jouw talenten/inzet

 • Een hart voor kinderen
 • Je bent bereid tijd te maken om de kinderen beter te leren kennen
 • Je hoort en ziet de kinderen
 • Je neemt tijd om je lessen goed voor te bereiden.

Tijd

De kleine groepjes zijn elke 2e en 4e zondag van de maand. Je krijgt een handleiding om voor te bereiden en we starten samen met bidden om 9:20 uur.

Meer informatie

Heb je interesse? Neem dan contact op met Savita den Heijer, savita@leg.nl.