Goede Vrijdag

Vrijdag 15 april is het Goede Vrijdag. Om 19.30 uur is er een samenkomst. Je bent welkom!

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Tijdens deze dienst spreken Larissa van Wijk en Matthew de Jong.

Ook vieren we avondmaal met elkaar.