Wil jij financieel je steentje bijdragen aan de Levend Evangelie Gemeente, dan zijn er verschillende mogelijkheden om te geven.

Een gift overmaken

Als eerste kun je een gift per bank overmaken. Dit kan naar:

NL22 RABO 0300190506
NL56 INGB 0001359922
T.n.v. Levend Evangelie Gemeente, Aalsmeerderbrug.

Is je gift voor een speciaal project, vermeld dit er dan duidelijk bij.

De Levend Evangelie Gemeente is geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat je gift aftrekbaar is van de belasting.

Er zijn echter wel een aantal beperkingen bij de aftrek van giften:

  • Er geldt een drempel van 1% van je inkomen, dat bedrag is niet aftrekbaar.
  • Er geldt een maximum aan de aftrek van 10% van je inkomen.
  • Het aftrektarief voor giften wordt met ingang van 2020 verlaagd.

Periodieke gift

Geef je meer dan 10% van je drempelinkomen per jaar aan goede doelen, dan is het te overwegen om op een andere manier te geven, zodat je kunt profiteren van extra belastingvoordeel.

Eén van de mogelijkheden is de periodieke gift. Giften in deze vorm kennen geen drempel van je inkomen en ook geen maximum. Op deze manier zijn je giften 100% fiscaal aftrekbaar. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven en dat dit in een onderlinge overeenkomst wordt vastgelegd.

Wil je een periodieke gift regelen, dan kun je op de website van de belastingdienst het formulier ‘periodieke gift in geld’ downloaden. Het ingevulde formulier stuur je naar lydia@leg.nl zodat het ondertekend geretourneerd kan worden.


Het testament

Een andere mogelijkheid om te geven, is de Levend Evangelie Gemeente in je testament op te laten nemen. Je dient dit dan wel bij een notaris vast te leggen. Informeer goed naar de kosten, want deze verschillen per notaris.

Als erkend goed doel (ANBI-instelling) hoeft de Levend Evangelie Gemeente geen erfbelasting te betalen. De schenking komt dus geheel ten goede aan de activiteiten van de gemeente.


Een persoonlijk gesprek

Wanneer je vragen hebt over geven aan de gemeente, dan kun je altijd een persoonlijk gesprek aanvragen. Wij helpen je graag, waar mogelijk. Een afspraak met een vertrouwenspersoon kun je maken via lydia@leg.nl of bel naar tel. 020-6533887.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55
1436 CA Aalsmeerderbrug
Tel. 020-6533887
Kamer van Koophandel nr: 50165100