Plaats : Wisselende locatie in en om Aalsmeer
Dag van de week : Dinsdag.
Frequentie : tweewekelijks.
Leeftijdscategorie : twintigers.
Soort groep : gemengde groep.
E-mailadres : matthew_dj@live.nl

Omschrijving : Wij zijn een interkerkelijke groeigroep. We vinden het belangrijk om te weten hoe het met een ieder gaat. Daarnaast duiken we regelmatig de Bijbel in.