Nieuwe cursussen in najaar van start

Vanaf oktober gaan er weer groot aantal inspirerende cursussen van start. Van Next Steps, Bidden – gewoon doen tot de opvoedcursus Maak ze sterk. Wij heten je van harte welkom. 


Maak ze sterk: start maandag 1 oktober
Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die zich in razendsnel tempo ontwikkelt. Dit vraagt veel van hen, maar ook van hun ouders/opvoeders. De cursus ‘Maak ze sterk’ geeft ouders en opvoeders praktische handvatten vanuit Bijbels perspectief. De cursus is voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar). Meer info

Bidden – gewoon doen: start woensdag 10 oktober 
We weten het allemaal, bidden is voor elk kind van God van levensbelang. Maar hoe doe je dat? Waar begin je? Tot wie richt je je gebed? In de cursus ‘Bidden gewoon doen’, gaan we kijken wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Elke avond gaan we toepassen wat we geleerd hebben. Meer info

Alle Hens aan dek: start donderdag 4 oktober 
Hoe vaak komt het niet voor, dat je God vertrouwt en Hem wilt dienen, maar dat je niet echt weet waar je moet beginnen. Gedachten als ‘Kan ik dat wel?, ‘Wil God dat wel voor mij’, schieten dan door je hoofd. In de cursus ‘Alle Hens aan dek gaan we eerst kijken welk antwoord de Bijbel op die vragen heeft, door een stevig fundament neer te leggen. Vanuit die zekerheid van Gods Woord kijken we verder hoe de Grote Opdracht voor jou persoonlijk handen en voeten kan krijgen, waarbij jouw talenten, passies en bestemming alle ruimte krijgen. Meer info

Cursus Huwelijksvoorbereiding: start in overleg
Je kent elkaar alweer een tijdje, maar de gedachte aan een huwelijk is eigenlijk nog ver weg. Of je kent elkaar een tijdje en weet inmiddels zeker, dat je samen wilt als echtpaar. In beide gevallen is de cursus huwelijksvoorbereiding voor jullie een aanrader. Niet zozeer om te luisteren naar allerlei adviezen, maar om samen te ontdekken of er genoeg gemeenschappelijke grond is om serieus te denken aan een huwelijk en hoe dat dan gaat. Meer info

Next Steps

Next Steps wil je helpen om een volgende stap te zetten. Een stap die voor iedereen anders is, in je relatie met Jezus, de kerk en het inzetten van je gaven en talenten. Next Steps bestaat uit vier onderdelen, die los van elkaar te volgen zijn. Elk onderdeel is 1 avond. Wil je lid worden van de LEG, volg dan in ieder geval Next Steps 1 en 2. 

Next Steps 1: God leren kennen – Maandag 1 oktober of 5 oktober
God leren kennen, dat is de belangrijkste stap. In Next Steps 1 ga je in vogelvlucht langs de belangrijkste principes van het christelijk geloof. Daarnaast staan we stil bij een aantal gewoontes die je helpen om te groeien in je relatie met God, zoals bijbelstudie en gebed. Meer info

Next Steps 2: de gemeente leren kennen – Maandag 8 oktober of 12 november
In Next Steps 2 leer je de gemeente beter kennen. We nemen je o.a. mee naar het ontstaan van de gemeente, de missie en visie en we leggen uit hoe de Levend Evangelie Gemeente is georganiseerd. Tot slot staan we stil bij het lidmaatschap, wat dit inhoudt en hoe jij je aan kunt sluiten bij de gemeente. Meer info

Next Steps 3: je gaven en talenten leren kennen – Maandag 15 oktober of 19 november
Aan de hand van allerlei vragenlijsten ga je je gaven, talenten en passies ontdekken. Ook doe je een DISC-test om meer inzicht in je persoonlijkheid te krijgen. Stap voor stap leer je hoe jij in Gods Koninkrijk mag dienen met jouw unieke kwaliteiten. Meer info

Next Steps 4: je plek in de gemeente leren kennen – Maandag 5 november of 26 november
Nadat je in Next Steps 3 hebt ontdekt wat je gaven en talenten zijn, ga je nu kijken op welke plek binnen de Levend Evangelie Gemeente je die in kunt zetten. Belangrijk onderdeel is een gesprek met een coach. Meer info 

Aanmelden

Wij heten je van harte welkom! Meld je voor een cursus aan door een mail te sturen naar info@leg.nl