Vertrouwenspersonen

Met elkaar willen we een veilige kerk zijn. Binnen de gemeente zijn daarom twee echtparen aangesteld als vertrouwenspersoon tot wie je je kunt wenden in geval van (vermeend) machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn John en Nynke van Beinum en Peter en Annette van Leeuwen. Zij zijn te bereiken via: vertrouwenspersoon@leg.nl

Stichting Evangelisch Meldpunt

Onze gemeente is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). Het leiderschap van de gemeente heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode voor leidinggevenden in kerken en gemeenten opgesteld door SEM. Deze gedragscode is opgesteld ter voorkoming van machtsmisbruik door leidinggevenden. SEM heeft een meld- en adviespunt met wie je ook contact op kunt nemen bij misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Het telefoonnummer is: 085 – 488 14 40.