2½ – 4½ jaar | Zaal 4

De kinderen zijn iedere zondag van harte welkom.

Peuters hebben tijdens de samenkomst hun eigen programma.

We willen de peuters een warme en veilige plek bieden waar ze mogen leren dat God van hen houdt en voor hen zorgt. Er is een afwisselend programma. Als de kinderen binnenkomen is er eerst een speelmoment zodat ze even kunnen wennen. Er is genoeg leuk speelgoed aanwezig! Daarna vormen we een kring en vertelt de peuterleider spelenderwijs een Bijbelverhaal. Vaak aan de hand van allerlei attributen die bij het verhaal passen en die de kinderen mogen voelen of zelfs proeven. Ook zingen we liedjes met elkaar. Vaak op een eenvoudige wijs en met veel gebaren en bewegingen. De peuters genieten hier volop van! Vervolgens maken de kinderen een knutselwerkje, dat ze mee naar huis mogen nemen. Als laatste is er altijd een moment in de ‘bidhoek’. Dit is een hoek met grote, kleurige kussens waar we samen met de kinderen bidden. En als de kinderen dat willen, dan mogen ze ook voor elkaar bidden.