Wij willen een levende en actieve kerk zijn. Een kerk naar Gods hart waar mensen naar elkaar omzien. Jezus Christus is daarbij ons grote voorbeeld en de bijbel het uitgangspunt. We kennen een aantal gebruiken, die gebaseerd zijn op de Bijbel.

Dopen

Wij dopen mensen door onderdompeling op basis van hun persoonlijke keuze en getuigenis. Aan de doop gaat een doopbespreking vooraf. Als je je wilt laten dopen, kun je een e-mail sturen naar info@leg.nl, je zult dan informatie ontvangen over de eerstvolgende doopbespreking.

Opdragen van (pasgeboren) kinderen

Wij dragen (pasgeboren) kinderen op door hen de handen op te leggen en hen in de naam van Jezus te zegenen.

Avondmaal

Op de eerste of tweede zondag van de maand vieren we avondmaal met elkaar. Als je gelooft dat Jezus voor jouw zonden is gestorven, nodigen we je van harte uit om hieraan deel te nemen!