“Wie zo’n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor Mij, ontvangt Mij.”  Mattheüs 18:5 (Het Boek)

Kinderen nemen in onze gemeente een belangrijke plaats in. God houdt van hen en ze mogen al op jonge leeftijd leren dat een leven met God relevant is. Op zondagochtend hebben we voor verschillende leeftijdsgroepen een gevarieerd programma. Zo is er een groep voor baby’s en dreumesen, peuters, onderbouw en midden- en bovenbouw. Het is geen oppasdienst, maar de kerk van nu voor de kinderen!

Visie

We willen de kinderen meegeven dat er meer zit in de Bijbel dan alleen de verhalen die ze mogen kennen. We willen de waarheden en verhalen uit de Bijbel dichter bij de kinderen en hun leefwereld brengen. Wat je als volwassene nodig hebt om je geloof te laten groeien, heeft een kind ook nodig. Zij mogen weten en ervaren dat ze echt een band met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest kunnen hebben. We werken vooral met thema’s en vieren ook verschillende feesten.

Kinderen mogen ook weten dat de kinderkerk een fijne plek is om naartoe te komen. Een plek waar gelachen wordt en waar mogelijkheden zijn om talenten in te zetten. Een plek waar je gezien wordt als waardevol en bijzonder. Kinderen worden op verschillende manieren uitgedaagd een inbreng te hebben tijdens de diensten. LEG-kids is zeker ook een plek waar kinderen hechte vriendschappen mogen aangaan.

Bij LEG-kids staat passie voor God en passie voor de kinderen centraal. We willen daarom ieder kind door Gods ogen zien en liefdevol met hen omgaan. We geloven in de veelzijdigheid van kinderen, ieder met z’n eigen gaven en mogelijkheden. We weten dat God als een Vader veel van iedereen houdt ongeacht de situatie. Daarom mag ieder kind weten dat het welkom is bij God en bij ons in de kinderkerk.Met een enthousiast team willen we de kinderen leren en trainen zodat Gods koninkrijk in en door hen heen zichtbaar wordt!

Samenwerking met ouders/verzorgers

Het is ons diepste verlangen om samen met ouders/verzorgers de kinderen te stimuleren om een persoonlijke relatie met God te hebben en het werk van de Heilige Geest te leren kennen en ervaren. Daarom hechten we veel waarde aan een regelmatig contact met ouders/verzorgers. Wij proberen ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de thema’s en activiteiten die we de kinderen aanbieden. Ouders/verzorgers zijn zeker ook welkom om een keer mee te kijken bij de verschillende diensten.

Contact

Als je meer wilt weten over LEG-kids, dan kun je contact opnemen met Pim en Savita den Heijer: savita@leg.nl.