Wie?

Voor jongeren van 18 t/m 23 jaar.

Wanneer?

De 18+ komt om de week in drie verschillende huisgroepen bij elkaar. Dit is op de woensdag- donderdag- of zaterdagavond.

Eens per 6 weken komen ze gezamenlijk bij elkaar. Dit is op een zaterdagavond in de LEG.

Wat?

Een goed gesprek, samen God beter leren kennen, groeien in je geloof en relatie met God, met en voor elkaar bidden. We willen samen met jullie invulling geven aan deze middagen. Jouw input doet ertoe!

Meer weten?

Mail naar jeugdwerk@leg.nl.