Groep 4 t/m 6 en groep 7 & 8

Op de 1e en 3e zondag van de maand is er voor de kinderen van groep 4-8 een kinderdienst. Op de 2e en 4e zondag komen zij in kleine groepjes bij elkaar.

Kinderdiensten

Onder leiding van een aanbiddingsleider en de kinderband zingen we liederen en aanbidden God. Naast zang en dans doen de kinderen ook regelmatig actieve spelletjes. Daarna gaan de twee groepen uiteen om op hun eigen niveau met een bijbels thema aan de slag te gaan. Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er een verdiepingsprogramma waarbij de meningsvorming van Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen wordt gestimuleerd.

Kleine groepjes

In de kleine groepjes wordt met elkaar een thema uit de Bijbel behandeld. Er is natuurlijk ook ruimte om elkaar te leren kennen en vriendschappen te versterken. Bovendien zijn de kleine groepjes de plek bij uitstek waar we kinderen kunnen leren om God te ontmoeten en naar Hem te luisteren.