Missie

Mensen brengen in relatie met God en met elkaar

Visie

Onze visie is dat de Levend Evangelie Gemeente zal zijn:

Een wervende gemeente

  • waar mensen tot redding, genezing, en bevrijding komen

Een liefdevolle gemeente

  • waar mensen met elkaar omgaan als één familie
  • waar mensen vol zijn van geloof, hoop, liefde, genade en goedheid

Een opbouwende gemeente

  • waar Gods waarheid in heldere bewoordingen en met autoriteit verkondigd wordt
  • waar mensen toegerust worden voor hun bediening in de gemeente en de wereld

Een missionaire gemeente

  • waar bewogenheid is voor, en betrokkenheid is met mensen in fysieke en geestelijke nood in de eigen omgeving en in de naties van de wereld, in het bijzonder Israël
  • die invloed heeft op haar omgeving

Een aanbiddende gemeente

  • waar de manifeste, zichtbare, voelbare tegenwoordigheid van God aanwezig is
  • waar God geëerd wordt met spontane lofprijzing en aanbidding