Onze missie

Als kerk hebben we een heel duidelijke missie voor ogen. We geloven dat het onze roeping is: Alleen Jezus. Alles wat in de Levend Evangelie Gemeente gebeurt komt voort uit deze missie.

Ons verlangen: een generatie voor Jezus

Ons verlangen is dat er een generatie opstaat voor wie Jezus alles is. Een generatie waarbij jong en oud Jezus boven alles liefheeft, leeft vanuit Zijn tegenwoordigheid en de wereld ingaat om Jezus en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken.

  • Een generatie met een nieuwe identiteit in Jezus
  • Een generatie die leeft zoals Jezus
  • Een generatie met een hart van aanbidding en gebed
  • Een generatie met de liefde en compassie van Jezus
  • Een generatie met de kracht en autoriteit van Jezus

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden laten zien hoe we onze missie ‘Alleen Jezus’ waar willen maken.

1.         Gebed en aanbidding
Onze honger naar meer van Jezus is niet te stillen. Daarom strekken wij ons uit naar meer van Zijn Geest en Zijn leiding in ons leven. De motor van alles wat we doen is gebed en aanbidding. Het brengt ons in de tegenwoordigheid van God waar we Zijn stem verstaan, we overwinningen behalen en nieuwe ideeën worden geboren. Ons motto: bid eerst en verwacht veel.

2.         Gastvrij
Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of afkomst. We zijn gastvrij en willen betrokken bij elkaar zijn. Onze betrokkenheid betekent ook dat we kiezen voor een eigentijdse stijl om het evangelie te verkondigen. Ons diepste verlangen is dat velen Jezus leren kennen.

3.         Geloof
Wij willen een plek zijn waar geloof ontstaat, groeit en zichtbaar wordt. Als Gods Woord het zegt is het voor ons waar. Als Jezus het vraagt dan doen we het. Zo eenvoudig is het. We leven niet voor de gunst van mensen maar wel voor de gunst van Jezus. We gaan het geloofsavontuur met Hem aan. We houden het eenvoudig en zijn radicaal; met Hem is alles mogelijk.

4.         Vernieuwend

Onze liefde voor Jezus maakt dat we met een gerust hart nieuwe zaken uitproberen, vol geloof uitstappen en niet schrikken wanneer nieuwe initiatieven mislukken. We lijken hiermee op Petrus die Jezus liefhad en ook weleens uit de bocht vloog. Maar hij wandelde wel op water.

5.         Leren door te doen
In ons onderwijs stimuleren we om niet alleen te horen maar ook te doen wat Jezus ons leerde. Jezus deed eerst voor en daagde daarna de discipelen uit om het zelf te doen. Zo willen ook wij een voorbeeld zijn en elkaar uitdagen om de woorden van Jezus in praktijk te brengen.

6.         Het beste geven
God heeft het beste gegeven: Zijn Zoon. Daarom willen ook wij het allerbeste geven en zijn wij vrijgevig in onze tijd, talenten en financiën. Hiermee willen we onze gemeente en andere kerken opbouwen en de samenleving zegenen. We bouwen vrijgevig en met kwaliteit.

7.         Cultuur van eer
We verlangen ernaar dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven. Daarom kijken we voorbij de onvolkomenheden van elkaar en kiezen we ervoor om het goud in de ander te zien en dat ook te benoemen. Ons verlangen dat Jezus zichtbaar wordt in ons leven is zo groot dat we ook bereid zijn om elkaar feedback te geven wanneer we zien dat Jezus niet zichtbaar wordt. Honderd procent genade en honderd procent waarheid.

8.         Generatiedenken
Wij eren de generaties voor ons, investeren in hen die komen, en zijn als gemeente met elkaar verbonden door samen familie te zijn. Een familie waar geestelijke vaders en moeders jongeren bemoedigen om Jezus na te volgen. Door vraagbaak voor hen te zijn, en ze ruimte te geven om het leven van Jezus te leven.