Nieuwe cursussen van start

In het nieuwe seizoen gaan een aantal mooie cursussen van start: Next Steps, oriëntatiecursus groeigroepleider, fundamentencursus, Alle hens aan dek en de cursus huwelijksvoorbereiding. Wij heten je welkom! 

 

Fundamentencursus – Start: maandag 3 september 2019
De fundamentencursus is een geweldige cursus die je helpt om een stevig fundament voor jouw geloofsleven te leggen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de Bijbel, Bijbellezen, bidden, doop, de Heilige Geest etc. De cursus is voor iedereen die nog maar net de Here Jezus heeft leren kennen, maar ook voor hen die schipbreuk hebben geleden of nooit een stevig fundament hebben gelegd. Iedereen vanaf ongeveer 20 jaar is welkom!
Meer info

Oriëntatiecursus groeigroepleider – Start: woensdag 25 september 2019
De oriëntatiecursus groeigroepleider is voor iedereen die wil ontdekken of het leiden van een groeigroep iets voor hem of haar is. Tijdens de cursus leer je meer over het groepenwerk in de gemeente, de visie erachter, hoe je een groep kunt leiden en hoe jij een dienend leider kunt zijn. Meer info.  

Alle hens aan dek: Start: 30 september om 19.30 uur
Hoe vaak komt het niet voor, dat je God vertrouwt en Hem wilt dienen, maar dat je niet echt weet waar je moet beginnen. Gedachten als ‘Kan ik dat wel?’, ‘Wil God dat wel voor mij?’, ‘Dat is toch niks voor mij!’, schieten dan door je hoofd. Maar… is dat wel terecht? In de cursus “Alle hens aan dek” gaan we eerst kijken welk antwoord de Bijbel op die vragen heeft, door een stevig fundament neer te leggen. Vanuit die zekerheid van Gods Woord kijken we verder hoe de Grote Opdracht voor jou persoonlijk handen en voeten kan krijgen, waarbij jouw talenten, passies en bestemming alle ruimte krijgen.
Meer info

Cursus Huwelijksvoorbereiding: start in overleg met de deelnemers
De cursus huwelijksvoorbereiding is voor alle stellen die aan trouwen denken of samen willen ontdekken of er genoeg gemeenschappelijke grond is voor een huwelijk. Samen ga je aan de slag met onderwerpen als: God in het huwelijk, verschillen tussen man en vrouw, communicatie en conflicten oplossen. 
Meer info

Next Steps
Next Steps wil je helpen om een volgende stap te zetten. Een stap die voor iedereen anders is, in je relatie met Jezus, de kerk en het inzetten van je gaven en talenten. Next Steps bestaat uit vier onderdelen, die los van elkaar te volgen zijn. Elk onderdeel is 1 avond. Wil je lid worden van de LEG, volg dan in ieder geval Next Steps 1 en 2. 

Next Steps 1: God leren kennen – Maandag 7 oktober 2019
God leren kennen, dat is de belangrijkste stap. In Next Steps 1 ga je in vogelvlucht langs de belangrijkste principes van het christelijk geloof. Daarnaast staan we stil bij een aantal gewoontes die je helpen om te groeien in je relatie met God, zoals bijbelstudie en gebed. 
Meer info

Next Steps 2: de gemeente leren kennen – Maandag 14 oktober 2019
In Next Steps 2 leer je de gemeente beter kennen. We nemen je o.a. mee naar het ontstaan van de gemeente, de missie en visie en we leggen uit hoe de Levend Evangelie Gemeente is georganiseerd. Tot slot staan we stil bij het lidmaatschap, wat dit inhoudt en hoe jij je aan kunt sluiten bij de gemeente. 
Meer info

Next Steps 3: je gaven en talenten leren kennen – Maandag 28 oktober 2019
Aan de hand van allerlei vragenlijsten ga je je gaven, talenten en passies ontdekken. Ook doe je een DISC-test om meer inzicht in je persoonlijkheid te krijgen. Stap voor stap leer je hoe jij in Gods Koninkrijk mag dienen met jouw unieke kwaliteiten.
Meer info

Next Steps 4: je plek in de gemeente leren kennen – Maandag 4 november 2019
Nadat je in Next Steps 3 hebt ontdekt wat je gaven en talenten zijn, ga je nu kijken op welke plek binnen de Levend Evangelie Gemeente je die in kunt zetten. Belangrijk onderdeel is een gesprek met een coach
Meer info 

Aanmelden

Wij heten je van harte welkom! Meld je voor een cursus aan door een mail te sturen naar info@leg.nl