Kinderwerk | Teamleider onderbouw

De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben iedere zondag hun eigen LEG-kidsdienst.

Wat verwachten we van jou?

De groep heeft tussen de 25-38 kinderen. We willen de kinderen bekend maken met de Bijbelverhalen en dit ook praktisch maken. We willen ze een veilige plek bieden waar ze graag komen. We willen de kinderen het besef meegeven dat God hen persoonlijk wil kennen.

Je leidt het team van kinderwerkers en hebt regelmatig contact met hen. Je coacht en faciliteert de teams. Je maakt de jaarplanning qua thema’s in overleg met het hoofd kinderwerk. Je draait mee in het operationele team. Je bent het aanspreekpunt voor ouders en kinderwerkers van de onderbouw. Je draagt zorg voor een veilige en ordelijke ruimte

Je hebt een hart voor kinderen en dient graag. Je ziet uit naar wat God voor deze kinderen wil doen en kent de belevingswereld van kinderen. Je kunt een groep kinderen actief meenemen in een verhaal of activiteit. Je bent lid van de gemeente en hebt tijd om je team aan te sturen. Bijkomende zaken als periodiek overleg met teamleden, kernteam en hoofdkinderwerk zijn geen probleem evenals trainingsmomenten.

Toewijding

3 uur per week

Soort vacature

Vrijwillig

Contact

Enthousiast geworden? Neem dan contact op via info@leg.nl.