LEG Singles

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Hebreeën 10: 24.

Een veilig en sociaal vangnet voor singles in de LEG.

De maatschappij kent steeds meer singles, ook in de LEG. En dáár willen we iets voor betekenen, het LEG singles netwerk, waarbij het geloof in Jezus centraal staat.
Het doel van dit netwerk is tweeledig. Ten eerste dat de singles elkaar weten te vinden en daarnaast om singles te activeren en in hun kracht zetten om te bouwen aan de gemeente en het koninkrijk van God (zoals Paulus en Jezus). Vanuit dit netwerk kunnen singles met elkaar (geloofs)activiteiten ondernemen, maar het dient ook als achtervang voor benodigde hulp, in welke vorm dan ook.
Kortom, een veilig en sociaal vangnet voor de singles in de LEG. Het is zeker géén dating platform!
Interesse? Meld je dan aan via legsingles@gmail.com