14 dagen bidden en vasten
31 januari t/m 13 februari

“I want the presence of God Himself, or I don’t want anything at all to do with religion… I want all that God has or I don’t want any.”  A.W. Tozer

We kunnen soms zo druk zijn voor de Heer dat we Hemzelf uit het oog verliezen. Om 2021 goed met elkaar te beginnen zullen we de eerste veertien dagen van februari met de gemeente gaan bidden en vasten. Veertien dagen om gezamenlijk en individueel de Heer te zoeken. Veertien dagen apart zetten om Gods geest ruimte te geven in ons leven en in de gemeente. Waar richten we ons op deze 14 dagen:

  • Persoonlijke vernieuwing

Hernieuwde focus op God en een persoonlijke ontmoeting door middel van bekering en ruimte voor Gods Geest.

  • Gemeentelijke toewijding

Naast persoonlijke vernieuwing willen we ook als gemeente onszelf voorbereiden door ons te heiligen en opnieuw toe te wijden aan de roeping van God voor de gemeente.

Inhoudelijk

Tijdens de twee weken zal je om de dag een handreiking krijgen voor je persoonlijke stille tijd. We zullen aan de hand van de tabernakel en de diverse items (brandofferaltaar, koperen wasvat, tafel met toonbroden, de kandelaar, reukofferaltaar, de ark van het verbond) je stapsgewijs meenemen. Daar waar we beginnen met bekering zullen we eindigen bij de tegenwoordigheid van God zelf.

Gezinnen thuis

Deze veertien dagen zijn een unieke gelegenheid om ook samen als gezin tijd apart te zetten voor God. Veertien dagen waar we jou en je gezin stimuleren om ook thuis heel gericht als gezin tijd apart te zetten voor gebed. Het vasten deze veertien dagen kan voor iedereen anders zijn. De één zal misschien zeven dagen zich onthouden van voedsel terwijl anderen veertien dagen een Daniel zal doen. Naast voedsel kun je ook besluiten om als gezin je een aantal dagen lang te onthouden van social media of tv. Deze tijd kan dan samen gebruikt worden om de Heer te zoeken. In de handleiding vind je verdere suggesties en tips.

Gezamenlijk als gemeente

Als gemeente zullen we, ondanks corona, proberen om zoveel mogelijk gezamenlijke momenten te hebben. Momenten waarop we samen kunnen bidden. Dit zal via zoom plaatsvinden op de dinsdag- en donderdagavonden om 20.00 uur. Naast gezamenlijk bidden zal er ook ruimte zijn voor getuigenissen. Het is wel belangrijk dat je je vooraf aanmeldt, dat kan hier. Je ontvangt voorafgaand aan de avond een link om deel te kunnen nemen.

Daarnaast is er gelegenheid voor diegenen die thuis niet goed in staat zijn om te bidden (vanwege gezinsdrukte) om doordeweeks in het gebouw te komen bidden. Je moet de gebedsruimte wel vooraf reserveren, dat kan hier.

Programma 14 dagen bidden en vasten

Je kunt de bijbehorende studie als pdf downloaden door te klikken op het icoon!

Datum Tijd ContactmomentStudie thuis
Zon 31 jan10.30 – 12.00 uurSamenkomst “Het brandoffer altaar”  
Ma 1 feb  Het brandofferaltaar
Di 2 feb 20.00 – 21.00 uurZoom introductie en gebedHet brandofferaltaar
Wo 3 feb  Het koperen wasvat
Do 4 feb 20.00 – 21.00 uur Zoom introductie en gebed Het koperen wasvat
Vrij 5 feb  De tafel met toonbroden
Za 6 feb  De tafel met toonbroden
Zo 7 feb10.30 – 12.00 uur Samenkomst   
Ma 8 feb  De kandelaar 
Di 9 feb20.00 – 21.00 uur Zoom introductie en gebed De kandelaar 
Wo 10 feb  Het reukofferaltaar
Do 11 feb20.00 – 21.00 uur Zoom introductie en gebedHet reukofferaltaar
Vrij 12 feb  De ark van het verbond
Za 13 feb  De ark van het verbond 
Zo 14 feb10.30 – 12.00 uur Samenkomst “Getuigenissen”  
Handleiding 

In de handleiding geven we jou graag wat praktische tips en richtlijnen om je te helpen bij jouw persoonlijke invulling van de 14 dagen. Download de handleiding via onderstaande button. 

handleiding bidden en vasten