Privacy statement Levend Evangelie Gemeente

De Levend Evangelie Gemeente verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en vaste bezoekers verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens

De Levend Evangelie Gemeente houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens van leden worden vastgelegd. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, trouwdatum en doopdatum) om u gericht te kunnen informeren over alle activiteiten die betrekking hebben op de Levend Evangelie Gemeente en onze betrokkenheid aan u te kunnen tonen.

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens (naam en e-mailadres) wanneer u zich aanmeldt voor de wekelijkse nieuwsbrief (Weekinfo) of zich aanmeldt voor een cursus of andere activiteit. Dit kan via de website of wanneer u dit per mail aan ons heeft doorgegeven. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u zorgvuldig te kunnen informeren.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd en deze laten wijzigen of verwijderen. Wijzigingen kunt u per e-mail doorgeven aan de administratie van de Levend Evangelie Gemeente via info@leg.nl.

Afmelden Weekinfo en overige informatie

Wilt de Weekinfo of overige e-mails niet meer van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via info@leg.nl.

Bezoek aan onze website

De Levend Evangelie Gemeente gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

De Levend Evangelie Gemeente heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. Bovendien gebruiken we de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over het privacybeleid

De Levend Evangelie Gemeente houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de administratie van de Levend Evangelie Gemeente. De gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn: Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55, 1436 CA Aalsmeerderbrug, tel. 020-6533887, info@leg.nl.

Privacybeleid Levend Evangelie Gemeente. Versie: mei 2018.