Vanaf 10 maart gaat de cursus Destiny by Design van start voor jongeren en jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar. Het is een cursus waarbij we, samen met jou en met God, ingaan op wie jij bent, jij jezelf beter leert kennen en je roeping gaat ontdekken.  

Waar gaat de cursus over?

… Weet wie je Ontwerper is
… Leef waarvoor je gemaakt bent
… Wandel je bestemming binnen

‘Destiny by Design’ gaat niet over de keuzes van je loopbaan, maar heeft alles te maken met Gods roeping op je leven. Een carrière kun je zelf bepalen – Een roeping ontvang je van God en doe je samen met Hem. Een carrière begint op het moment dat je werkzaam bent in het door jou gekozen vakgebied – Een roeping begint al voor je geboren bent. Hoe je geschapen bent, is de sleutel van jouw doel. We leggen uit waarom het belangrijk is om je roeping te kennen. Het geeft een betekenis en een doel in je leven. Studies wijzen uit dat mensen die hun doel kennen, langer en gezonder leven. 
 
Het gaat om 6 avonden en een zaterdag. Daarnaast zal er ook met iedereen een coachgesprek plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk ook op een zaterdag plaatsvinden. Om deel te nemen aan deze cursus is het zeer belangrijk dat je elke keer aanwezig bent. Zet de data dus gelijk in je agenda als je je opgeeft!

Data

Vrijdagavonden: 10, 24 en 31 maart, 14 en 28 april en 12 mei. 
Zaterdag: 15 april (les), 22 april (coachingsgesprekken)
Start vrijdagavonden: 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur inloop en koffie. 

Plaats

De cursus vindt plaats in de Levend Evangelie Gemeente. 

Kosten

De cursus is € 65,00 per persoon. Dit is voor de kosten van de training, het werkboek en de lunch op de zaterdag. Mochten de kosten je verhinderen deel te nemen, neem dan contact op met jeugdwerk@leg.nl.

Cursusleiding

Deze cursus wordt geleid door Richard Kortenoeven (cursusleider), Freek & Angelique van Balen en Francois & Fabienne Staedelin. 

Aanmelden

Wil jij deelnemen aan de cursus Destiny by Design, meld je dan aan via deze link!