Aan de gemeente wordt leiding gegeven door een team van oudsten.

OUDSTEN