Aan de gemeente wordt leiding gegeven door een team van oudsten en interim-voorganger. Zij zijn eindverantwoordelijk. Daarnaast is er een interim-team bestaande uit Meindert Heemstra, Jesse van Leeuwen, Peter van Leeuwen, David en Linda van Leijenhorst, Myrte Noordam, Juan Sarmiento, Marion de Waal, Walter van Wijk, Christiaan van der Wolf en Pieter-Jan van der Wolf. Zij houden zich bezig met o.a. kerk-zijn in coronatijd en de identiteit en roeping van de gemeente.

OUDSTEN