Gor Khatchikyan – Durf jij uit de boot te stappen?