Je kent elkaar alweer een tijdje, maar de gedachte aan een huwelijk is eigenlijk nog ver weg. Zoals het nu gaat, gaat het toch goed? Of je kent elkaar al een tijdje en je weet inmiddels wel zeker, dat je samen verder wilt als echtpaar. In beide gevallen is de cursus huwelijksvoorbereiding/pre-marriage course voor jullie een aanrader. Niet zozeer om te luisteren naar allerlei adviezen, maar om samen te ontdekken of er genoeg gemeenschappelijke grond is om serieus te denken aan een huwelijk en hoe dat dan gaat.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • God in het huwelijk
  • Verschillen tussen man en vrouw
  • Communicatie
  • Conflicten oplossen
  • Financiën
  • Zaaien en oogsten
Data en plaats

De Pre-Marriage Course online is in plaats gekomen van de Cursus Huwelijksvoorbereiding en bestaat uit 5 sessies, met videoclips en verwerkingsmateriaal. De stellen kunnen deze sessies op elk gewenst moment en plaats samen volgen. Zodra zij aangeven dat ze een sessie afgerond hebben, maken ze dat kenbaar en wordt de YouTube-link van de volgende sessie opgestuurd.

De Pre-Marriage Course behandelt veel onderwerpen, maar zeker niet alles. Daarom wordt in overleg met de stellen een extra sessie op een zaterdag van 10.00-15.00 uur gepland bij Vincent & Heather Zandvliet in Ermelo.

Kosten

Behalve de aanschaf van 2 werkboeken (€ 15,99 incl. verzendkosten) zijn er geen kosten.

Aanmelden

Jullie kunnen je aanmelden door een mail te sturen naar info@leg.nl of marriagecourseonline@gmail.com.