Encounterdagen

Als ambassadeurs van het Koninkrijk van God hebben wij regelmatig toerusting en bemoediging nodig om een goede discipel van Jezus te zijn; om in het leven van alledag de wereld om ons heen te kunnen dienen. Het is daarom goed om tijd apart te zetten voor ontmoetingen met de Koning der koningen en door Hem gesterkt en opgebouwd te worden.

Tijdens deze dagen willen we de Koning ontmoeten in aanbidding, in gebed, in onderwijs, in gesprekken met elkaar (in kleine groepjes), maar vooral in de praktijk door de Heilige Geest toe te staan Zijn werk in ons te doen. Ontmoetingen met de Koning veranderen ons leven!

Bob en Anne-Marie Vreugdenhil geven leiding aan deze dagen.

Wanneer? De data van de volgende Encounterdagen zijn nog niet bekend.

Tijd en plaats De Encounterdagen worden gehouden in de kleine zaal van de LEG en beginnen vrijdagavond om 19.30 uur (koffie/thee vanaf 19.00 uur). Op zaterdag beginnen we om 09.30 uur. (beide dagen eindigen om ca. 22.00 uur). De kosten bedragen € 15,00 per persoon, incl. koffie/thee/frisdrank en lunch en diner op zaterdag.

Aanmelden Je kunt je opgeven via info@leg.nl of via bam.vreugdenhil@kpnplanet.nl (Bob en Anne-Marie Vreugdenhil).