De discipelen vroegen aan Jezus: ‘leer ons bidden’. Zij hadden een inkijkje in het leven van hun Heer gezien en ook de kracht waarin Jezus wandelde. Jezus is daarin een voorbeeld en roept ons in de bijbel op om te bidden. Bidden moet je leren, daarom is deze training om te ontdekken dat bidden leuk en inspirerend is wanneer het ook effectief is. Maar hoe doe je dat, effectief bidden? 

Eenparig gebed heeft kracht!

De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige veel tot stand brengt, omdat er kracht aan wordt verleend (Jacobus 5:16).
Als we iets eenstemmig verlangen, belooft God dat Hij het zal doen (Mattheüs 18:19).

Wat een beloften! Met elkaar willen we groeien in het eenparig uitbidden van de wil van God. Elke keer worden we weer bemoedigd door wat God zegt! 

Wat gaan we doen?
  1. Onderwijs over gebed: We behandelen de belangrijkste uitgangspunten hoe wij naar Gods wil kunnen bidden. Als we bidden naar Gods wil, belooft Hij dat Hij ons verhoort (1 Joh. 5: 14-15).
  2. Met elkaar bidden: We passen toe wat we aan het leren zijn.
Voor wie?

Je kunt de gebedstraining volgen ter oriëntatie om te kijken of een gebedsgroep iets voor je is, of omdat je gewoon meer wilt leren over gebed zonder dat je je bij een gebedsgroep aansluit. Ook als je al eerder de gebedstraining hebt gevolgd, ben je van harte welkom.

Wil je daarna meebidden in een gebedsgroep?

Er zijn diverse gebedsgroepen, elk met een eigen thema. Zo is er een groep die bidt voor de gemeente, één voor gezinnen en zieken, één voor zendelingen en evangelisatie en een groep die bidt voor ons land. Alleen als je de gebedstraining hebt gevolgd kun je in principe deelnemen aan een gebedsgroep.

Wanneer?

De startdatum van de eerstvolgende cursus is nog niet bekend. Heb je belangstelling, mail dan naar info@leg.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan-Gerard Dekkers: jangerard@leg.nl.