Een toerustingscursus over het werk en de gaven van de Heilige Geest.

Het is ons verlangen om meer christenen bekend te maken met de heilige Geest en zijn gaven. Onderstaande bijbelteksten onderbouwen onze motivatie:

Romeinen 8:14 en 19 (HSV) – Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God… Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.

1 Cor 4:20 – Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht.

1 Cor 14:1 – …verlang ernstig naar de geestelijke gaven….

Onderwerpen

Tijdens de Heilige Geest Trainingsschool leer je meer over de gaven, de kracht en de leiding van de Heilige Geest en om dit in praktijk te brengen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Gods plan (Heilige Geest, gaven, leiding)
  • Doop in de Heilige Geest en Klanktaal
  • Profetie, kennis en wijsheid
  • Geestelijke strijd
  • Reiniging en bevrijding
  • Genezing
Cursusdata 

De data van de volgende cursus zijn nog niet bekend.

Aanmelden en meer info

Wil je meer info of je aanmelden, stuur dan een e-mail naar: info@leg.nl. Kosten voor de cursus zijn € 15,-. Dit is inclusief cursusmap.

Christenen uit alle kerken zijn welkom, als je er maar naar verlangt om meer van God te willen ontvangen en door te geven.