In de gemeente kennen we een dertigtal groeigroepen. Zij komen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om meer over God te leren, toegerust te worden en uit te reiken naar de omgeving. Een groeigroep is ook een goede manier om elkaar beter te leren kennen en er voor elkaar te zijn.

Elke groeigroep heeft een groepsleider. Iemand die initiatieven neemt, erop toeziet dat niemand buiten de boot valt, de structuur van de bijeenkomsten in de gaten houdt en contact heeft met de regioleider.

In de oriëntatiecursus (assistent-)groeigroepleider leer je meer over het groepenwerk, de visie erachter, hoe je een groep kunt leiden en hoe jij een dienend leider kunt zijn.

De cursus is voor iedereen die:
  • een groeiend verlangen heeft om te dienen en zich wil voorbereiden om voor anderen een herder (dienend leider) te zijn;
  • wil ontdekken of het leiden van een groeigroep iets voor hem of haar is;
  • als assistent van de groepsleider (aspirant groepsleider), van start wil gaan.
Programma
  • De visie en missie van het groepenwerk
  • De groepsleider en leiderschap
  • De vijf levensfasen van de groep
  • De groepsvisie cq het thema voor de groep
  • De groepsbijeenkomst
  • De praktijk: een groepsavond geleid door cursisten
Cursusdata

De data van de volgende cursus zijn nog niet bekend.

Aanmelden

Meld je voor de cursus aan door een e-mail te sturen naar info@leg.nl.