Opzet cursus

De cursus Pastorale Counseling bestaat uit 14 lesavonden (woensdagavond) van ca. 2 uur en 3 zaterdagen (van 10.00-15.00 uur). Een lesavond ziet er als volgt uit:

Start: om 19.45 uur met de mogelijkheid om vragen te stellen over de vorige keer en huiswerkvragen
Om 20.00 uur: behandeling cursusonderwerp
Om ca. 21.00 uur: kleine pauze
Om 21.10 uur uiteengaan in kleine groepen voor bespreking lesstof aan de hand van vragen
Om ca. 21.45 uur evaluatie groepsgesprekken en om 22.00 uur afsluiting met gebed

Cursusdata

De data van de volgende cursus zijn nog niet bekend.

Onderwerpen

Les 1: Godsbeeld, God de Vader
Het beschadigde vaderbeeld, de vreze des Heren, de namen van God, God de bron van het leven.

Les 2: Godsbeeld, de Here Jezus Christus
Het kruisoffer, het Godszijn en het menszijn van de Here Jezus Christus en de naam boven alle namen.

Les 3: Godsbeeld, de Heilige Geest
De persoon van de Heilige Geest, de gaven en de vrucht van de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, de wedergeboorte.

Les 4: Disfunctionele driehoeken en systemen
De verschillende rollen van de ‘disfunctionele driehoek’, zoals dader, helper, slachtoffer en steun in relatie met anderen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de ‘disfunctionele driehoek’ in jezelf.

Les 5: Zelfbeeld (op zaterdag)
Hoe wordt je zelfbeeld gevormd?

Les 6: Identiteit (op zaterdag)
Je eigen identiteit, wie ben je in de Here Jezus Christus en hoe je vanuit jouw identiteit in de Here Jezus Christus kunt leven.

Les 7: Emoties (op zaterdag)
De verschillende emoties en wat deze doen in iemands leven.

Les 8: Stemmingen en stoornissen (op zaterdag)
De effecten van het vasthouden van emoties en welk effect dit op iemands lichaam heeft.

Les 9: Muren en triggers
De verdedigingsmechanismes ter bescherming van emoties.

Les 10: Vergeving
Het principe van vergeving, jezelf vergeven, wat vergeving met je doet als je het toepast én wat doet niét vergeven met je.

Les 11: Vervulling door God, soaken
Hoe kun je in de vrede van God komen, het ‘bijtanken’ bij de Here God.

Les 12: Zegenen
Behandelen en zelf toepassen van het zegenen van mensen.

Les 13: Communicatie
Het verstaan van Gods stem én hoe binnen de pastorale setting wordt gecommuniceerd.

Les 14: Het pastorale gesprek
Alles rondom de (pastorale) gesprekken. Daarnaast komt ook de inhoudelijke kant van de gesprekken aan de orde.

Les 15: De wapenrusting van God (op zaterdag)
Wat is het belang van de wapenrusting en de werking van de wapenrusting?

Les 16: De geestelijke wereld (op zaterdag)
Hoe werkt de geestelijke wereld uit in levens van mensen?

Les 17: Het koninkrijk van God
De verschillen tussen het koninkrijk van deze wereld en het koninkrijk van God.

Les 18: Zegen en vloek
Ingegaan wordt op zegen en vloek.

Les 19: Bevrijdingswerkwijzen
De verschillende werkwijzen bij bevrijding.

Les 20: Evaluatie, vragen en hoe verder?
Evaluatie van de cursus, afsluiting met een bewijs van deelname, en bespreking wat je met het geleerde in de praktijk kunt doen.

Kosten

De kosten voor deze cursus (incl. uitgebreide cursusmap) bedragen € 375 per deelnemer.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar info@leg.nl.