Zorg voor elkaar

De diaconale hulpverlening is gericht op hulp bij een serieuze, praktische nood. De hulpverlening kan een tijdelijk dan wel incidenteel karakter hebben. Blijkt dat er sprake zal zijn van een langdurige behoefte aan hulp, dan zal gekeken worden of er een beroep gedaan kan worden op professionele hulpinstanties.

De hulpverlening kan onder andere bestaan uit:

  • Begeleiding naar (een) hulpinstantie(s)
  • Vervoer van en naar zieken- of verzorgingshuis bij het ontbreken van familie om hiervoor zorg te dragen
  • Kleine technische klussen aan huis
  • Kleine verhuizingen of afvoeren van inboedels
  • Hulp bij financiële vraagstukken, administratie, correspondentie, budgetteringsproblemen en schuldsanering
  • Kortdurende huishoudelijke ‘assistentie’ bij niet beschikbaar komen van hulp van een instantie
  • Hulp bij het vinden van ‘goedkope’ diensten en materialen, bijvoorbeeld voor de inrichting van een woning
Contact

Voor vragen over het diaconaat kun je mailen naar Lydia@leg.nl.