LEG Singles

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Hebreeën 10: 24. Een veilig en sociaal vangnet voor singles in de LEG.

Lees verder