Het begin

Zondag 15 maart 1981 was de eerste samenkomst van de Levend Evangelie Gemeente. De gemeente kwam toen samen in buurthuis Het Middelpunt in Aalsmeer-Oost. Wulf van Dam, Cor Dekkers en Mathijs Piet werden de eerste oudsten/voorgangers. Zij hadden in de jaren hiervoor ieder afzonderlijk een gesprekskring bij hen thuis, waar veel mensen tot levend geloof kwamen. Zij beleefden nu een persoonlijke relatie met God zoals ze dat eerder niet hadden gekend.

Verbouwingen

Vanaf mei 1981 maakte de Levend Evangelie Gemeente gebruik van de inmiddels niet meer in gebruik zijnde kleuterschool op het terrein van de Rijkeroordschool in Aalsmeerderbrug, waar nu ons huidige gebouw staat. De gemeente groeide zo snel dat er in 1983 twee diensten per zondagochtend werden gehouden. Later dat jaar kocht de gemeente het hele terrein van de Rijkeroordschool op. Een periode van verbouwen en aanbouwen begon terwijl het aantal bezoekers gestaag toenam.

Vanuit een wijde regio begonnen steeds meer mensen de nieuwe gemeente te ontdekken. In rap tempo volgden de verbouwingen elkaar op teneinde voor iedereen een zitplaats te creëren. Er werd gewerkt met man en macht. Menig gemeentelid zette zijn tijd en talenten daar voor in. Op 26 mei 1984 was de eerste opening van de verbouwde school tot een echte kerkzaal. In juni van dat jaar vond de eerste doopdienst plaats in het eigen gebouw. De jaren erna volgden er nog diverse uitbreidingen.

In 1997 wordt een begin gemaakt aan een enorm nieuwbouwproject. Een nieuwe kerkzaal wordt gerealiseerd met ruimte voor maximaal 1000 zitplaatsen. Daarnaast wordt de ontvangstruimte vergroot, komen er lokalen bij voor de kinderen en een hele verdieping met kantoren. Op 6 oktober 1997 gaat de eerste paal de grond in. De ruwbouw wordt door de aannemer verzorgd maar bij het afwerken en het aanleggen van installaties wordt er weer veel werk verzet door menig gemeentelid. Het is een enorme klus, maar het resultaat is geweldig. Ook het buitenterrein wordt opnieuw aangelegd, zodat er voldoende parkeergelegenheid ontstaat. Op zaterdag 21 november 1998 vindt de feestelijke opening van het nieuwe gebouw plaats, waar nog steeds dankbaar gebruik van wordt gemaakt.